عرب ساسانی: سکه های دوره ی جنگ داخلی : مانی گرایان ، یزیدیه و خوارج دیگر

  آخرین بروزرسانی: 10 آبان 1402
  عرب ساسانی سکه های دوره ی جنگ داخلی مانی گرایان یزیدیه و خوارج دیگر
  ۳.۷ (۳)
  انتخاب رنگ:

  کد محصول: 23

  برچسب:

  نقد و بررسی اجمالی عرب ساسانی: سکه های دوره ی جنگ داخلی : مانی گرایان ، یزیدیه و خوارج دیگر

  پیامد ظهور خوارج در نبرد صفین، پیدایش فرقه ها و مکاتب گوناگون با جهانبینیهای متفاوت بود و به سرعت بر تعداد این گروه ها افزوده شد. در پایان سدة سوم هجری، یازده شاخه از خوارج فعال بودند و به دلایل نامعلومی همواره در نبرد نظامی و سیاسی با یکدیگر به سر میبردند. هریک از گروه های پیروز مطابق با دیدگاه هایشان به اصلاحاتی اداری و اجرایی در قلمرو تحت کنترل خود دست زده بودند و ضرب سکه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نویسنده در کتاب حاضر ضمن ارائة مقدمة مختصری در زمینة پیدایش خوارج، به بررسی فرقه های مختلف آن میپردازد و با توجه به علایم و نشانه هایی که از سکه های مربوط به این اقوام در دست است، اطلاعاتی را دربارة عقیده و سیاست آنان در اختیار قرار میدهد. برخی از عنوانهای مطالب کتاب عبارت اند از: رقابت میان قبایل و پیدایش خوارج؛ سکه های عبیدالله بن زیاد؛ یزیدیان؛ یزدانیان یا شیطانپرستان؛ سکه های خوارج با عبارات گوناگون؛ سکه های سینایی معرفینشده؛ سکه های معاویه؛ سکه های ضرب شده در ضرابخانه های مهم خوارج؛ سکه های کاملا ایرانی؛ سکه های مروانی و ضرابخانه های غربی ساسانیان.

  ادامه مطلب بستن

  مشخصات فنی عرب ساسانی: سکه های دوره ی جنگ داخلی : مانی گرایان ، یزیدیه و خوارج دیگر

  مشخصات کلی

   برند پازینه